Eindstanden deel 2 Wintercompetitie 2018-2019

Eindstanden Deel 2 TcG Wintercompetitie 2018-2019

Via onderstaande links kunt u de eindstanden en het wedstrijdschema van de gespeelde wedstrijden van de TCG Wintercompetitie bekijken.

 

Beste deelnemer, deelneemster,

In januari 2019 start de 2e helft van De TcG Wintercompetitie 2018/2019.
De promotie- en degradatiewedstrijden zijn gespeeld en de nieuwe pouleindeling is bekend.
Zowel de poule-indeling als het wedstrijdprogramma kun je via de buttons downloaden. 

Om tot een goed verloop van De TcG Wintercompetitie 2018/2019 te komen, zijn de navolgende regels opgesteld:

 • Tegen alle dubbels in de eigen poule wordt een wedstrijd gespeeld.
 • De geplande wedstrijden kunnen niet worden verzet (tenzij bij de indeling een fout is
  gemaakt).
 • Bij verhindering een vervanger (m/v) van gelijke speelsterkte inzetten en de vervanger voor de wedstrijd (aan) melden bij de bar en bij de tegenstanders. Of de vervanger van gelijke speelsterkte was blijft ook achteraf ter beoordeling van de wedstrijdleiding. De vervanger kan overigens uit een aantal poules hoger of lager komen; het is tenslotte de combinatie van het dubbel die de plaats in die poule bepaalt. Aan de regel dat een heer een heer en een dame een dame vervangt, wordt wel gehecht. Bij twijfel kan vooraf contact gezocht worden met Kees Overvest (06-51269772). Er wordt opnieuw een beroep gedaan op ieders sportiviteit. De uitslag van de wedstrijd met één invaller (van gelijke sterkte) telt normaal mee; indien het dubbel twee invallers heeft, verliest het dubbel met twee invallers de wedstrijd.
 • Alle wedstrijden hebben een vaste speeltijd van 60 minuten (inclusief de inspeeltijd); aldus de games “doortellen” ( 10-7, 11-4, 9-9 e.d.)
 • De zoemer in de hal geeft direct het einde van de wedstrijd aan; het punt wordt niet uitgespeeld.
 • Bij winst worden drie punten behaald; bij een gelijkspel één en bij verlies geen. Overigens is bijvoorbeeld 9 – 9 en 40 – 15 in de game in deze wintercompetitie een gelijkspel!
 • Volgens het wedstrijdprogramma wordt de eerstgenoemde wedstrijd op de voorste binnenbaan gespeeld.
 • De kosten voor de deelnemers die bij deel 2 instromen bedragen € 65,00 per persoon per onderdeel en € 55,00 per persoon per onderdeel voor de parkleden van Tenniscentrum Groenekan.
  Doe je voor het eerst mee, dan betaal je slechts € 50,00 per persoon per onderdeel.
  Deze kosten gaarne in het clubhuis te voldoen.

De wedstrijdleiding wenst je een sportieve competitie toe.

Tenniscentrum Groenekan, Kees Overves