Lesreglement Volwassenen

LESREGLEMENT ZOMER 2021

 1. De lestarieven voor het  zomerseizoen 2021 zijn:
  groepslessen volwassenen:
  groep van 4 leerlingen     €    195,00 p.p.
  groep van 3 leerlingen     €    260,00 p.p.
  groep van 2 leerlingen     €    360,00 p.p.
  privéles (per lesuur)         €       50,00
 2. Bij onvoldoende deelname binnen de gewenste groepsgrootte wordt met de leerlingen overlegd of zij in een kleinere groep willen lessen en de totale kosten willen delen. Kunnen de kosten niet gedeeld worden door het aantal leerlingen, dan gaat het lesuur niet door.
 3. De vergoeding voor de lessen wordt vóór de 3e of 4e les overgemaakt naar IBAN rek.nr. NL 78 INGB 0004038666 ten name van Tenniscentrum Groenekan.
 4. Onder een lesuur wordt een periode van 50 minuten verstaan; onder een half lesuur een periode van 25 minuten.
 5. Niet verschijnen op de les is voor rekening van de leerling(e). Gaarne een bericht van verhindering. Indien de leraar een les afwezig is, wordt die les vanzelfsprekend ingehaald.
 6. Voor lessen die in het zomerseizoen door slechte weersomstandigheden geen doorgang kunnen vinden, geldt de navolgende regel: voor de groepsles: de 1e les wordt door de leraar ingehaald; de 2e en elke volgende les is voor rekening van de leerling(e).
 7. Ook op officiële feestdagen vinden in principe lessen plaats, tenzij de dag gebruikt wordt voor KNLTB-teamwedstrijden (dan in overleg!).
 8. Het aantal lessen bedraagt 13 en wel met een 1e planning op de genoemde weeknrs. 14 t/m 17 en 19 t/m 27 (inhaal: 28 en / of 24).
 9. Na inschrijving en de doorgegeven lesindeling blijft de leerling(e) verplicht tot het betalen van het volledige lestarief. De leerling(e) kan in overleg met de leraar voor een vervanger van gelijke speelsterkte zorgen.
 10. De leraar en / of parkdirectie kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, vernieling, schade of blessures van welke aard dan ook.

Een goed lesseizoen gewenst!

Tenniscentrum Groenekan
Kees Overvst