Schema deel 2 TcG-Wintercompetitie

Beste deelnemer, deelneemster,

Vrijdag 6 januari start de 2e helft van De TcG Wintercompetitie 2022 / 2023.

De 8  poules zijn zo veel mogelijk naar speelsterkte én rekening houdend met vorige (eind)standen  ingedeeld. Overigens zal pas in de loop van de competitie duidelijk worden of de (compleet) nieuwe dubbels goed ingeschaald zijn!

Zowel de poule-indeling als het wedstrijdprogramma kun je via bovenstaande buttons bekijken en downloaden.

Om tot een goed verloop van De TcG Wintercompetitie 2022 / 2023 te komen, zijn de navolgende regels opgesteld:

  • Tegen alle dubbels in de eigen poule wordt een wedstrijd gespeeld.
  • De geplande wedstrijden kunnen niet worden verzet (tenzij bij de indeling een fout is gemaakt).
  • Bij verhindering een vervanger (m/v) van gelijke speelsterkte inzetten en de vervanger voor de wedstrijd (aan) melden bij de bar en bij de tegenstanders. Of de vervanger van gelijke speelsterkte was blijft ook achteraf ter beoordeling van de wedstrijdleiding. De vervanger kan overigens uit een aantal poules hoger of lager komen; het is tenslotte de combinatie van het dubbel die de plaats in die poule bepaalt. Aan de regel dat een heer een heer en een dame een dame vervangt, wordt wel gehecht. Bij twijfel kan vooraf contact gezocht worden met Kees Overvest (06-51269772). Er wordt opnieuw een beroep gedaan op ieders sportiviteit. De uitslag van de wedstrijd met één invaller (van gelijke sterkte) telt normaal mee; indien het dubbel twee invallers heeft, verliest het dubbel met twee invallers de wedstrijd.
  • Alle wedstrijden hebben een vaste speeltijd van 60 minuten (inclusief de inspeeltijd); aldus de games “doortellen” ( 10-7, 11-4,  9-9 e.d.)
  • De zoemer in de hal geeft direct het einde van de wedstrijd aan; het punt wordt niet uitgespeeld.
  • Bij winst worden drie punten behaald; bij een gelijkspel één en bij verlies geen. Overigens is bijvoorbeeld 9 – 9 en 40 – 15 in de game in deze wintercompetitie een gelijkspel!
  • Bij een gelijk aantal punten in de poule(eind)stand beslist de onderlinge wedstrijd. Als dit een gelijkspel is, beslissen de games vóór minus de games tegen van alle poulewedstrijden. Indien drie of meerdere dubbels met een gelijk aantal punten eindigen, beslissen de onderlinge wedstrijden van die drie of meer dubbels.
  • Volgens het wedstrijdprogramma wordt de eerstgenoemde wedstrijd op de voorste binnenbaan gespeeld.
  • Het inschrijfgeld bedraagt € 110,00 per persoon per onderdeel en bij deelname aan twee onderdelen € 190,00 én € 95,00 per persoon per onderdeel en bij deelname aan twee onderdelen € 170,00 als je parklid bent bij Tenniscentrum Groenekan.  Doe je voor het eerst mee, dan betaal je deze wintercompetitie slechts € 80,00 per persoon per onderdeel. De betaling heeft plaats in het clubhuis bij de 1e wedstrijd!

De wedstrijdleiding wenst je een sportieve competitie toe.

Tenniscentrum Groenekan, Kees Overvest