Kaatje’s Restaurant

Kaatje’s Restaurant

Adriaen van Ostadelaan 67A
3583 AC Utrecht
T (030) 2511182
restaurantkaatje@kpnplanet.nl
www.restaurantkaatje.com