Privacyverklaring

Privacyverklaring Tenniscentrum Groenekan (TcG)

Dit is een privacyverklaring van Tenniscentrum Groenekan, gevestigd aan de Copijnlaan 43, 3737 AV te Groenekan (KvK-nummer: 30100588). Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 1. Gebruik van persoonsgegevens

1.1     Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:

 • parklid wil worden van Tenniscentrum Groenekan;
 • via het contactformulier contact met ons opneemt;
 • wil deelnemen aan competitie, jeugdactiviteiten, evenementen en toernooien.

1.2     Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons-)gegevens:

 • naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, leeftijd, geslacht;
 • bankrekeningnummer;
 • voorkeur omtrent betaling van contributie (machtigingsformulier);
 • lidnummer KNLTB;

1.3     Wij kunnen deze gegevens gebruiken met als doel:

 • het effectueren en continueren van het lidmaatschap;
 • registratie voor deelname aan competitie, toernooien, activiteiten, tennislessen;
 • aanmelding bij de KNLTB;
 • inning van contributie;
 • contact met u op te nemen of te onderhouden;
 • nieuwsbrieven te verzenden;
 • dienstverlening te optimaliseren;
 • de website te onderhouden.
 1. Informatie, inzage, wijziging, correctie, wissing, overdracht en bezwaar

2.1     U kunt contact opnemen met de parkdirectie (tennis4u@tcgroenekan.nl) voor:

 • meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken;
 • vragen naar aanleiding van de privacyverklaring;
 • inzage in uw persoonsgegevens die wij verwerken;
 • correctie, beperking, wissing of overdracht van uw gegevens;
 • klachten over/bezwaar tegen het gebruik van uw persoonsgegevens door ons.
 1. Beveiliging van uw gegevens

3.1     De gegevens worden uitsluitend verwerkt en gebruikt voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden. Wij zullen passende maatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

3.2     Indien u zich als minderjarige wenst te registreren, dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

 1. Derden

4.1     Wij verstrekken uw gegevens enkel aan de volgende derde:

 • KNLTB, ten behoeve van competities en de registratie van speelsterkten.

4.2     Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze accommodatie publiceren op onze website en/of nieuwsbrief, tenzij u daartegen bezwaar aantekent.

 1. Bewaren van uw gegevens

5.1     Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

 1. Wijzigingen privacyverklaring

6.1     Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen.