Trainingsreglement Tennistraining zomer 2024

TRAININGSREGLEMENT TENNISTRAINING ZOMER 2024

 • De trainingstarieven voor het  zomerseizoen 2024 zijn:
  groep van 4 leerlingen     €    235,00 p.p.
  groep van 3 leerlingen     €    305,00 p.p.
  groep van 2 leerlingen     €    450,00 p.p.
  privéles (per lesuur)         €       60,00
 • Bij onvoldoende deelname binnen de gewenste groepsgrootte wordt met de leerlingen overlegd of zij in een kleinere groep willen trainen én de totale kosten willen delen. Kunnen de kosten niet gedeeld worden door het aantal leerlingen, dan gaat het trainingsuur niet door.
 • De vergoeding voor de trainingen wordt vóór de 2e of 3e les overgemaakt naar IBAN rek.nr. NL78INGB0004038666 te name van Tenniscentrum Groenekan óf wordt in het clubhuis gepind.
 • Onder een trainingsuur wordt een periode van 50 minuten verstaan; onder een half trainingsuur een periode van 25 minuten.
 • Niet verschijnen op de training is voor rekening van de leerling(e) . Indien de leraar een les afwezig is, wordt die training vanzelfsprekend ingehaald.
 • Ook op officiële feestdagen vinden in principe trainingen plaats.
 • Het aantal trainingen bedraagt 14 en wel met een 1e planning op de weeknrs. 14 t/m 17; 19 t/m 26 ; 28 én 35.
 • Na aanmelding  en de doorgegeven trainingsindeling blijft  de leerling(e) verplicht tot het betalen van het volledige trainingstarief. De leerling(e) kan in overleg met de leraar voor een vervanger van gelijke speelsterkte zorgen.
 • De leraar en / of parkdirectie kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, vernieling, schade of blessures van welke aard dan ook.

Een goed trainingsseizoen gewenst!

Tenniscentrum Groenekan
Kees Overvest
0651 269772