Reglement TcG-wintercompetitie

Regels TcG-wintercompetitie 2013 / 2014

Om tot een goed verloop van De TcG Wintercompetitie 2013/2014  te komen, zijn de navolgende regels opgesteld:

 • Tegen alle dubbels in de eigen poule wordt een wedstrijd gespeeld.
 • De geplande wedstrijden kunnen niet worden verzet (tenzij bij de indeling een fout is gemaakt).
 • Bij verhindering een vervanger (m/v) van gelijke speelsterkte inzetten en de vervanger voor de wedstrijd (aan) melden bij de bar en bij de tegenstanders. Of de vervanger van gelijke speelsterkte was blijft ook achteraf ter beoordeling van de wedstrijdleiding. De vervanger kan overigens uit een aantal poules hoger of lager komen; het is tenslotte de combinatie van het dubbel die de plaats in die poule bepaalt. Aan de regel dat een heer een heer en een dame een dame vervangt, wordt wel gehecht. Bij twijfel kan vooraf contact gezocht worden met Kees Overvest (06-51269772). Er wordt opnieuw een beroep gedaan op ieders sportiviteit. De uitslag van de wedstrijd met één invaller (van gelijke sterkte) telt normaal mee; indien het dubbel twee invallers heeft, verliest het dubbel met twee invallers de wedstrijd.
 • Alle wedstrijden hebben een vaste speeltijd van 60 minuten (inclusief de inspeeltijd); aldus de games “doortellen” ( 10-7,  11-4,  9-9 e.d.)
 • De zoemer in de hal geeft direct het einde van de wedstrijd aan; het punt wordt niet uitgespeeld.
 • Bij winst worden drie punten behaald; bij een gelijkspel één en bij verlies geen. Overigens is bijvoorbeeld 9 – 9 en 40 – 15 in de game in deze competitie een gelijkspel!
 • Bij een gelijk aantal punten in de poule(eind)stand beslist de onderlinge wedstrijd. Als dit een gelijkspel is, beslissen de games vóór minus de games tegen van alle poule-wedstrijden. Indien drie of meerdere dubbels met een gelijk aantal punten eindigen, beslissen de onderlinge wedstrijden van die drie of meer dubbels.
 • Zoals ook in de vorige edities promoveren de nrs. 1 en 2 uit de eindstand van alle poules naar een poule hoger. Evenzo degraderen de nrs. 6 en 7 uit de eindstand van alle poules naar één poule lager.
 • Promotie-degradatiewedstrijd(en) voor deel 1:
  De nrs. 5 uit de poule spelen een promotie-/degradatiewedstrijd  tegen de nrs. 3 uit de poule ”onder hun eigen poule”.
  Bijvoorbeeld : nr. 5 uit poule 1  speelt dan tegen nr. 3 uit poule 2  enz.
 • Deze wedstrijden worden op  zaterdag 14 en zondag 15 december  én uitsluitend in de originele samenstelling gespeeld.
 • Volgens het wedstrijdprogramma wordt de eerstgenoemde wedstrijd op de voorste binnenbaan gespeeld.
 • Het inschrijfgeld (€ 110,00 per persoon per onderdeel en € 95,00 per persoon per onderdeel voor de parkkaarthouders van Tenniscentrum Groenekan), wordt op één van beide ophaaldagen van het wedstrijdprogramma of uiterlijk vóór 25 september a.s. op een van de speeldagen per kas betaald.
De wedstrijdleiding wenst u een prachtige competitie toe.

Tenniscentrum Groenekan
Kees Overvest