Spelregels TCG Winter Competitie

Beste deelnemer, deelneemster,

Om tot een goed verloop van De TcG Wintercompetitie 2023 / 2024 te komen, zijn de navolgende regels opgesteld:

 • Tegen alle dubbels in de eigen poule wordt een wedstrijd gespeeld.
 • De geplande wedstrijden kunnen niet worden verzet (tenzij bij de indeling een fout is gemaakt).
 • Bij verhindering een vervanger (m/v) van gelijke speelsterkte inzetten en de vervanger voor de wedstrijd (aan) melden bij de bar en bij de tegenstanders. Of de vervanger van gelijke speelsterkte was blijft ook achteraf ter beoordeling van de wedstrijdleiding. De vervanger kan overigens uit een aantal poules hoger of lager komen; het is tenslotte de combinatie van het dubbel die de plaats in die poule bepaalt. Aan de regel dat een heer een heer en een dame een dame vervangt, wordt wel gehecht. Bij twijfel kan vooraf contact gezocht worden met Kees Overvest (06-51269772). Er wordt opnieuw een beroep gedaan op ieders sportiviteit. De uitslag van de wedstrijd met één invaller (van gelijke sterkte) telt normaal mee; indien het dubbel twee invallers heeft, verliest het dubbel met twee invallers de wedstrijd.
 • Alle wedstrijden hebben een vaste speeltijd van 60 minuten (inclusief de inspeeltijd); aldus de games “doortellen” ( 10-7, 11-4,  9-9 e.d.)
 • De zoemer in de hal geeft direct het einde van de wedstrijd aan; het punt wordt niet uitgespeeld.
 • Bij winst worden drie punten behaald; bij een gelijkspel één en bij verlies geen. Overigens is bijvoorbeeld 9 – 9 en 40 – 15 in de game in deze wintercompetitie een gelijkspel!
 • Bij een gelijk aantal punten in de poule(eind)stand beslist de onderlinge wedstrijd. Als dit een gelijkspel is, beslissen de games vóór minus de games tegen van alle poulewedstrijden. Indien drie of meerdere dubbels met een gelijk aantal punten eindigen, beslissen de onderlinge wedstrijden van die drie of meer dubbels.
 • Zoals ook in de vorige edities promoveren de nrs. 1 uit de eindstand van alle  poules (uitgezonderd poule 1)  per  18 december a.s. rechtstreeks  naar één poule hoger.In de poules met 7 dubbels promoveren de nrs. 1 én 2 rechtstreeks naar een poule hoger. De nrs. 6 uit de eindstand van de poules met 6 dubbels degraderen per 18 december a.s. naar één poule lager. Uit de poules  met 7 dubbels degraderen de nrs. 6 en 7 rechtstreeks.
 • Promotie-degradatiewedstrijd(en) :
  Het dubbel dat als 6e eindigt in poule 1 degradeert naar poule 2. Zo degraderen ook de nrs. 6 én 7 uit de poules 2 t/m 7 naar een poule lager.
  De nrs. 1 en 2 uit de poules 2 t/m 8 promoveren naar een poule hoger.
  De dubbels die als 5e eindigen in de poules 1 t/m 7 spelen een promotie- degradatiewedstrijd tegen de nrs. 3 uit de poules 2 t/m 8.
  Donderdag 14 december a.s. publiceren we het wedstrijdschema voor zondag 17 december a.s. voor de betrokkenen op de website.
 • Volgens het wedstrijdprogramma wordt de eerstgenoemde wedstrijd op de voorste binnenbaan gespeeld.
 • Kosten deelname: 75 euro per persoon bij deelname aan 1 onderdeel en 135 euro per persoon bij deelname aan 2 onderdelen. Ben je parklid bij Tennis­centrum Groenekan dan is het tarief respectievelijk € 65,00 per persoon bij deelname aan één onderdeel en € 120,00 per persoon voor deelname aan twee onderdelen. Doe je voor het eerst mee, dan betaal je voor deel 2 van de huidige wintercompetitie slechts 55 euro per persoon per onderdeel. Poule-indeling naar speelsterkte. Het aantal te spelen wedstrijden (van één uur) is minimaal 6 per onderdeel.

De wedstrijdleiding wenst je een sportieve competitie toe.

Tenniscentrum Groenekan, Kees Overvest